Pantalles

Abans d’arribar a les pantalles tàctils que gairebé tots tenim als nostres mòbils i tauletes, les pantalles han sofert molts canvis.

Com ja hem vist, els primers ordinadors no tenien pantalles, no podíem veure què passava a l’interior de la màquina. Les primeres computadores es comunicaven amb la persona que l’operava mitjançant l’entrada de targes perforades o de petits llums, que s’encenien o s’apagaven en accedir a determinades posicions de memòria o en executar certes instruccions.

1-operadora
Operadora d’ordinador sense teclat.

És a partir de la dècada de 1970 que comencen a aparèixer els monitors CRT (de tub de raig catòdic, com els televisors antics) i que eren monocroms, és a dir, d’un sol color. Dissenyats bàsicament per a suport de text.

2-monitor-crt
Els monitors CRT eren enormes i ocupaven molt d’espai.

interest

El primer contacte que vam establir amb les màquines va ser mitjançant targes perforades i aquest ha anat evolucionant fins a l’estat actual: dels perifèrics (teclat, ratolí, pantalla) als hàptics (pantalles tàctils), al control per veu i, d’aquests, a la virtualitat i a la immersió.

El color, en imatges i gràfics, comença a aparèixer de forma molt senzilla a les pantalles amb només 256 colors als anys 80, mapes de bits, poca memòria gràfica i una resolució molt petita. Però, a mida que els programes i els videojocs creen demanda d’una millora en els gràfics, es genera una evolució imparable fins que neixen les pantalles planes o pantalles LCD.

3-monitor-lcd
Les pantalles planes han millorat la visualització quan treballes amb els ordinadors.

Un dels primers ordinadors va utilitzar la pantalla d’un sonar de vaixell per mostrar alguns gràfics i jugar.

Diferents resolucions de pantalla:

6-mda
MDA – Monochrome Display Adapter Resolució de pantalla: línia de codi, 80 columnes per 25 línies de caràcters de text.
5-cga
CGA – Color Graphics Adapter Resolució de pantalla: fins a 320×200 píxels i només 4 colors.
4-ega
EGA – Enhanced Graphics Adapter Resolució de pantalla: fins a 640×350 píxels i tenía 16 colors.
7-vga
VGA – Video Graphics Array Resolució de pantalla: fins a 800×600 píxels i 256 colors.
Anuncis