Viatge RV

La Realitat Virtual se’ns presenta com la última frontera. A mesura que la tecnologia ha millorat, la nostra habilitat per construir nous mons s’ha fet més i més precisa. Les nostres creacions han deixat d’estar restringides al llapis i al paper i ens abocat a les pantalles i, d’aquí, a visitar nous mons. I crear-los o recrear-los a la nostra manera, a través de qualsevol mitjà de comunicació al que tinguem accés.

Entrem?

Descarregat l’aplicació.

Anuncis