Les màquines arcade

Jugadors experts i jugadors ocasionals

Amb els dispositius mòbils s’ha desencadenat pràcticament una nova cultura del videojoc que, en els darrers anys, ens ha fet distingir entre dos grans tipus de jugadors: els jugadors experts (hardcore gamers) i els jugadors ocasionals (casual gamers). Els primers són els jugadors afeccionats, els que dediquen moltes hores a jugar, juguen a videojocs llargs i són grans coneixedors de les mecàniques de joc i altres característiques particulars d’un o més gèneres. Els jugadors ocasionals són una gran novetat dins el món dels videojocs i, a diferència dels primers, juguen estones breus i a jocs relativament curts. Més recentment dispositius com ara els comandaments de la Nintendo Wii (2006) i tot el seu seguit de perifèrics pensats per al joc en família han fet que el joc prengui una nova perspectiva.

Hi ha altres formes noves d’interacció que han influït en l’articulació d’aquest nou tipus de jugador. Ens estem referint a les màquines arcade, aquelles velles màquines que podies trobar en bars i que van fer famosos videojocs com ara Pac-Man o Asteroides, on el joc passava de ser individual a ser més social.

734-asteroids-arcade
Clàssica màquina arcade del joc Asteroids.
Anuncis