Conceptes Interessants

Concepte d’interacció

  •   Força amb què els cossos o els agents físics actuen els uns amb els altres.
  •   Procés social a través del qual els individus i els grups actuen, s’identifiquen, es comuniquen i reaccionen els uns en relació amb els altres.

Concepte d’interactivitat

  • Sistema concebut a la manera d’un diàleg entre una màquina i un usuari o entre una màquina i una altra màquina.

Concepte de joc

  • El joc és una activitat universal, una constant antropològica que trobem a totes les cultures, una activitat que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida.

Concepte de vídeojoc

  • Joc interactiu en suport electrònic que pot ésser executat en un ordinador, en una consola de joc o en un dispositiu mòbil, i en el qual l’usuari controla l’acció que es desenvolupa a la pantalla per mitjà d’un teclat, d’un ratolí, d’una palanca de control (joystick), un comandament o amb gestos de la mà o el cos.

Interacció i videojocs

  • Un videojoc és un joc electrònic que es juga en un espai virtual, i on s’interacciona mitjançant un dispositiu electrònic amb una pantalla i una sèrie de perifèrics.

Tecnologia hàptica

  • Conjunt d’elements tecnològics que interaccionen amb les persones mitjançant el sentit del tacte. És una tecnologia que existeix des dels anys 90 i que ha tingut diverses aplicacions en el món dels videojocs, com ara les pantalles tàctils.

Pantalla tàctil

  • És una pantalla que rep informació mitjançant el contacte directe sobre la seva superfície. Aquest contacte es pot realitzar amb un llapis especial o bé directament amb els dits.
Anuncis